Taxatie

Werkwijze:

Via het contactformulier kan een taxatie worden aangevraagd. Bij de aanvraag dient de de reden van de taxatie helder te zijn.
Bij de aanvraag verder vermelden, welke geldverstrekker en/of NHG of NWWI vereist wordt.

Daarnaast worden op de aanvraag de gegevens van de aanvrager vermeld en de gegevens van diegene waarbij de taxatie uitgevoerd dient te worden (meestal huidige bewoner of verkopend makelaar). Na vooronderzoek (o.a. kadaster en referentieobjecten) wordt meestal dezelfde dag nog een afspraak gemaakt om een datum voor opname vast te leggen.

Na opname en verwerking van de gegevens wordt een concept gemaakt die wordt aangeboden bij het validerend instituut. Nadat de validatie is verkregen en de taxatie(waarden) hiermee definitief zijn geworden,  wordt het taxatierapport t.b.v. de geldverstrekker (inclusief alle vereiste bijlagen) afgedrukt en samen met de nota verzonden naar de aanvrager. Een digitaal bestand wordt naar de aanvrager gemaild.  

Snelheid:

Vrijwel altijd lukt het om binnen vijf werkdagen na opname de taxatierapporten gereed te hebben. Eén en ander is mede afhankelijk van de snelheid van het validerend instituut.    

Aanvullende informatie:

Wij zijn al 25 jaar actief in de regio Drenthe en aangesloten bij de Nederlande Vereninging van Makelaars (NVM). Het taxatierapport wordt daarmee altijd geaccepteerd door de geldverstrekker.